Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im Leonarda da Vinci w Głogowie

ZSSiB w Głogowie
Zatrzymaj banner przewijany

Kliknij by wybrać datę od z kalendarza

Kliknij by wybrać datę do z kalendarza

Statut 2017r. rozdział IX-XIV

Statut | 20 czerwca 2018 12:47

DZIAŁ IX Nauczyciele i inni pracownicy szkoły Rozdział 1 Zadania nauczycieli § 105. Zadania nauczycieli. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo...

czytaj więcej o Statut 2017r. rozdział IX-XIV »

Statut 2017r. rozdział IV-VIII

Statut | 20 czerwca 2018 12:04

DZIAŁ IV Organy szkoły i ich kompetencje § 49. 1. Organami szkoły są: 1) Dyrektor Zespołu Szkół samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie; 2) Rada Pedagogiczna - wspólna dla wszystkich szkół wchodzących...

czytaj więcej o Statut 2017r. rozdział IV-VIII »

Statut 2017r. rozdział I- III

Statut | 20 czerwca 2018 07:48

S t a t u t Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie (Technikum nr 5, Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3, Branżowa Szkoła I stopnia nr 4) Wykaz aktów prawnych regulujących pracę placówki...

czytaj więcej o Statut 2017r. rozdział I- III »

Statut (teks jednolity) Rozdz.1-3

Statut | 16 września 2015 12:40

S t a t u t Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie Rozdział 1 - 3 Wykaz aktów prawnych regulujących pracę placówki oświatowej, na podstawie których opracowano statut: 1)...

czytaj więcej o Statut (teks jednolity) Rozdz.1-3 »

Statut (teks jednolity) Rozdz.4-6

Statut | 16 września 2015 12:37

S t a t u t Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie Rozdział 4 - 6 Rozdział 4 Organizacja nauczania i wychowania w szkole § 29. Szkoły wchodzące w skład zespołu realizują cele i zadania...

czytaj więcej o Statut (teks jednolity) Rozdz.4-6 »

Statut (teks jednolity) Rozdz.6a-7

Statut | 16 września 2015 12:22

S t a t u t Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie Rozdział 6a - 7 Rozdział 6a Zasady wewnątrzszkolnego oceniania § 68a. 1. Ocenianiu podlegają : 1) osiągnięcia edukacyjne ucznia; 2) zachowanie...

czytaj więcej o Statut (teks jednolity) Rozdz.6a-7 »

Statut

Statut | 06 stycznia 2010 23:06

Zespołu Szkół Samochodowych i Budowlanych im. Leonarda da Vinci w Głogowie

czytaj więcej o Statut »

Realizacja: Superszkolna.pl