Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych w 2020 roku .

Zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) informujemy, że na dzień 01.01.2020 r. jednostka nie planuje postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych w 2019 roku

Zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215) informujemy, że na dzień 01.01.2019 r. jednostka nie planuje postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

Postępowania o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku

Zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. DZ.U. z 2017 r poz. 1579 ze zm.) informujemy, że na dzień 01.01.2018 r. jednostka nie planuje postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

Postepowania o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku

Zgodnie z art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. DZ.U. z 2015 r poz. 2164 ze zm.) informujemy, że na dzień 01.01.2017 r. jednostka nie planuje postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro.

Zatrzymaj banner przewijany
ZSSiB w Głogowie::ZSSiB w Głogowie::