Biuletyn Informacji Publicznej - Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych im Leonarda da Vinci w Głogowie
http://zssglogow.biposwiata.pl

Dane teleadresowe

Zespół Szkół Samochodowych i Budowlanych
dolnośląskie
głogowski
Głogów
Głogów
Piastowska 2a
67-200
Leonardo da Vinci

(076)7277121

(076)7277120

zssib@zssglogow.hg.pl

www.zssglogow.hg.pl

TECHNIKUM NR 5 o 4-letnim cyklu kształcenia w zawodach:
- technik pojazdów samochodowych
- technik budownictwa
- technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 3 o 3letnim cyklu kształcenia w zawodach:
- mechanik pojazdów samochodowych
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE DLA DOROSŁYCH (ZAOCZNE)
- o 3-letnim cyklu kształcenia po gimnazjum
- o 2-letnim cyklu kształcenia po ZSZ
BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4 o 3letnim cyklu kształcenia w zawodach:
- mechanik pojazdów samochodowych
- kierowca-mechanik
- elektromechanik pojazdów samochodowych
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

7.15 - 15.15